Yasal haklar

  •  20.03.2013
  •  

Yasal Haklar

 

GÜVENLİK VE GİZLİLİK

MADDE 1 -SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI :  Pera İçgiyim Mağazası Adresi: 1440 sok 15/A Alsancak / İzmir  
ALICI   : Müşteri


 

MADDE 2 -SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.peraicgiyim.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satışfiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılıTüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konumal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.peraicgiyim.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 -SÖZLEŞME TARİHİ:
Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından .... tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
 
MADDE 4 -MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu .... adresinde ....’a teslim edilecektir.
 
MADDE 5 -TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:
Teslimat masrafları alıcıya aittir.Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat ;stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30 (Otuz) güniçinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süreuzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veyabanka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 
MADDE 6 -ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Alıcı ,sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıyaaittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukukaaykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti5 (beş) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.
 
MADDE 7 -SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:
Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetinsağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garantibelgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşmekonusu mal/hizmet, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslimedilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içindemal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi)gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresidolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetinifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıyabildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerdenarızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcıtarafından karşılanacaktır.
 
MADDE 8 -SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:
Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı,marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.peraicgiyim.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.
 
MADDE 9 -MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATİ:

Mal/hizmetin peşin fiyatı siparişsonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen faturaiçeriğinde mevcuttur.
 
MADDE 10 -VADELİ FİYAT:
Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birliktemüşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
 
MADDE 11 -FAİZ:

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.
 
MADDE 12 -PEŞİNAT TUTARI:

Mal/hizmetin peşinat tutarı siparişsonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
 
MADDE 13 -ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir.Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamışbulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
 
MADDE 14 -CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi)gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynısüre içinde satıcının müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. madde hükümleri çerçevesinde ve iş busözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.peraicgiyim.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkinfatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasınıtakip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi)günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır.
 
MADDE 15 -CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçenmal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, hijyenik mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programlarında, Çeşitli mediaların (Dvd,Cd v.b), bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.
 
MADDE 16 -TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
 
MADDE 17 -YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, belirtilen değer üstüne Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.